Přihlášení

INFO

Problém s přihlášením?

Pokud máte po 1.6.2019 problém s přihlášením do Intranetu, KOSu, Versa, studentského mailu či dalších aplikací, možná jste si včas nezměnili heslo jak vyžaduje Směrnice kvestora 2/2019. Více detailů, včetně informace co dělat, pokud jste si heslo nezměnili, najdete ZDE.

Tip: Některé aplikace (včetně např. KOSu či Intranetu) dříve nekontrolovaly, jestli písmena v hesle zadáváte správně malá/VELKÁ. Nyní správnou velikost písmen vyžadují všechny - zkuste si vzpomenout, jestli nemáte v hesle nastavenou velikost písmen jinak, než ji zadáváte.


INFO

Problem with login?

If you experience problem logging into Intranet, KOS, students mail or other applications after 1 June 2019, you may not have changed your password in time as required by Bursar's Directive 2/2019. More details, including what to do if you have not changed your password, can be found HERE.

Tip: Some applications (including KOS and Intranet) did not previously treat password as case sensitive.  Now is password case sensitive while logging into all applications -  try to remember where in your password you have characters in lower-/uppercase.