Zkratky

MG
program magisterský
BC
program bakalářský
PT
obor Pedagogika tance
CH
obor Choreografie
TV
obor Taneční věda
KT
specializace Klasický tanec
MT
specializace Moderní a Současný tanec
LT
specializace Lidový tanec

.