HODNOTITELÉ

Formuláře pro oponenty a vedoucí vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP)

Vážení hodnotitelé (oponenti a vedoucí),

v KOSu v menu "Moji studenti > Závěrečné práce (VŠKP)" najdete práce studentů. Výkričníkem jsou označené části, které vyžadují vaší pozornost. Posudky musí být dostupné v KOSu nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby studenta.

 1. Nejprve musí vedoucí práce "Akceptovat" odevzdanou práci, teprve pak se zobrazí také u oponenta.
 2. Vedoucí i oponent vyplní posudek:
  - Posudek vedoucího bakalářské nebo magisterské práce - formulář
  Posudek vedoucího dizertační práce - formulář
  - Posudek oponenta bakalářské nebo magisterské práce - formulář
  - Posudek oponenta dizertační práce - formulář
   
 3.     offline programem 602FILLER
  (instalace )
  online webovým prohlížečem
  (5min limit pro vyplňování, nelze
  uložit rozpracovaný formulář)
  formulář na písemnou práci   stažení ZFO online
  formulář na pedagogický výstup   stažení ZFO online
  formulář na autorské představení - interpretační, choreografický výkon   stažení ZFO online
 4. Po vyplnění formuláře si PDF stáhnete na svůj počítač tlačítkem "Tisk PDF".
 5. KOSu zvolte "Doporučuji" nebo "Nedoporučuji", jenom oponent vyplňuje celkový "Návrh známky".
 6. Kliknutím na tlačítko "Vybrat soubornahrajte PDF.
 7. Dokončíte tlačítkem "Uložit posudek".

.