HODNOTITELÉ

Formuláře pro oponenty a vedoucí vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP)

Vážení hodnotitelé (oponenti a vedoucí),

v KOSu v menu "Moji studenti>Závěrečné práce (VŠKP)" najdete práce studentů, výkričníkem jsou označené části které vyžadují vaší pozornost. Posudky musí být dostupné v KOSu nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby studenta.

 1. nejprve musí vedoucí práce "Akceptovat" odevzdanou práci, teprve pak se zobrazí také u oponenta
 2. vedoucí i oponent vyplní posudek 
      offline programem 602FILLER
  (instalace )
  online webovým prohlížečem
  (5min limit pro vyplňování, nelze
  uložit rozpracovaný formulář)
  formulář na písemnou práci   stažení ZFO online
  formulář na pedagogický výstup   stažení ZFO online
  formulář na autorské představení - interpretační, choreografický výkon   stažení ZFO online
 3. Po vyplnění formuláře si PDF stáhnete na svůj počítač tlačítkem "Tisk PDF".
 4. v KOSu zvolte "Doporučuji" nebo "Nedoporučuji", jenom oponent vyplňuje celkový "Návrh známky"
 5. tlačítkem "Vybrat soubornahrajte PDF
 6. Dokončíte tlačítkem "Uložit posudek"

.