INTRANET AMU

Nepřihlášený uživatel
Přihlášení

HODNOTITELÉ

Vážení hodnotitelé (oponenti a vedoucí),

v KOSu v menu " Moji studenti > Závěrečné práce (VŠKP) " najdete práce studentů. Vykřičníkem jsou označené části, které vyžadují vaší pozornost. Posudky musí být dostupné v KOSu nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby studenta, v případě dizertační práce nejméně 7 pracovních dnů před datem konání obhajoby.

 1. Nejprve musí vedoucí práce " Akceptovat " odevzdanou práci, teprve pak se zobrazí také u oponenta.
 2. Vedoucí i oponent vyplní posudek:
 3. Formuláře pro oponenty a vedoucí písemných vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP) ke stažení zde:

  Posudek vedoucího písemné bakalářské nebo magisterské VŠKP_Výnos_22023.docx
  Posudek vedoucího písemné disertační VŠKP_Výnos_22023.docx
  Supervisor ´s Assessment of a Written Thesis_Annex_3.docx
  Supervisor´s Assessment of a Written Dissertation_Annex_4.docx
  Posudek oponenta písemné bakalářské nebo magisterské VŠKP_Výnos_2_2023.docx
  Posudek oponenta písemné disertační VŠKP_Výnos_22023.docx
  Opponent ´s Assessment of a Written Thesis_Annex_5.docx
  Opponent´s Assesment of a Written Dissertation_Annex_6.docx

 4. Posudky absolventských výkonů:      
  formulář na posudek vedoucího pedagogického výstupu   PED_posudek vedoucího.docx  
  formulář na posudek oponenta pedagogického výstupu   PED_posudek oponenta.docx  
  formulář na posudek vedoucího autorského představení    CH_posudek vedoucího.docx  
  formulář na posudek oponenta autorského představení   CH_posudek oponenta.docx  
  formulář na posudek vedoucího absolventského výkonu   PROD_posudek vedoucího.docx  
  formulář na posudek oponenta absolventského výkonu   PROD_posudek oponenta.docx  

  Supervisor's Assessment of Graduate Performance - form: CH_supervisor´s assesment.docx
  Opponent's Assessment of Graduate Performance - form: CH_opponent´s assesment.docx
   
 5. Po vyplnění formuláře si formulář vytiskněte.
 6. V KOSu zvolte " Doporučuji " nebo " Nedoporučuji ", jenom oponent vyplňuje celkový " Návrh známky ".
 7. Kliknutím na tlačítko " Vybrat soubor " nahrajte podepsaný formulář v PDF.
 8. Dokončíte tlačítkem " Uložit posudek ".