ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRÁCE

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) - písemné (bakalářské, diplomní a disertační) a praktické (choreografické, interpretační) práce

Státní závěrečné zkoušky

se budou konat 1. 6. - 16. 6. 2023, konkrétní termíny budou stanoveny do 31. 3. 2023.

Terminologie

VŠKP vysokoškolské kvalifikační práce, souhrnný název pro:

  • bakalářské práce
  • magisterské (diplomové) práce
  • doktorské (disertační) práce

SZZ státní závěrečné zkoušky, souhrnný název pro:

  • zkoušky 1.ročníků před kolégiem katedry a kolégiem děkana
  • bakalářské zkoušky
  • magisterské zkoušky
  • doktorské zkoušky

.