ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A PRÁCE

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) - písemné (bakalářské, diplomní a disertační) a praktické (choreografické, interpretační) práce

old.hamu.cz/katedry/katedra-tance/studium/szz-vskp

Státní závěrečné zkoušky

se budou konat 30.5.-7.6.2018, konkrétní termíny se mohou aktualizovat nejpozději 10.5.

Podrobnější informace se rozbalí kliknutím na konkrétní událost

Seznam VŠKP

Student, téma písemné práce, vedoucí práce, oponent, název představení (+ místo + datum představení)

Terminologie

VŠKP vysokoškolské kvalifikační práce, souhrnný název pro:

  • bakalářské práce
  • magisterské (diplomové) práce
  • doktorské (disertační) práce

SZZ státní závěrečné zkoušky, souhrnný název pro:

  • zkoušky 1.ročníků před kolégiem katedry a kolégiem děkana
  • bakalářské zkoušky
  • magisterské zkoušky
  • doktorské zkoušky

.