Veřejné zakázky

Tato intranetová stránka obsahuje odkazy na zákony a předpisy, aktuálně platné limity veřejných zakázek (VZ), vzory dokumentů a aktuálně platné kategorizace dodávek a služeb používané při plánování nákupů.

Zákony, výnosy, metodiky

Limity platné od 1. 1. 2022

Veškeré níže uvedené limity jsou uvedeny bez DPH (vychází z Nařízení vlády 172/2016 Sb. v platném znění):

  • přímá objednávka: 0 až 500 tis. včetně;
  • zakázka malého rozsahu s oslovením 4 dodavatelů: nad 500 tis. do 2.000 tis. včetně na dodávky a služby, dále nad 500 tis. Kč do 6.000 tis. včetně u stavebních prací (podle platného výnosu rektorky);
  • podlimitní zakázky: nad 2.000 tis. Kč a pod 5.610 tis. Kč na dodávky a služby, dále nad 6 000 tis. a pod 140 448 tis. Kč na stavební práce (uvedené limity jsou aktualizovány nařízením vlády.
  • nadlimitní zakázky: 5.610 tis. Kč a více na dodávky a služby, dále 140 448 tis. a více na stavební práce.

Vzory dokumentů k realizaci veřejné zakázky

Kategorizace dodávek a služeb

Nákupy plánujeme proto, abychom určili správný režim nákupu dodávek a služeb v daném roce. Za tím účelem používáme interní klasifikace dodávek a služeb, jsou-li kvestorem stanoveny. Ty jsou obecně navázány na tzv. CPV kód, celý hierarchický číselník je uveden pod tímto odkazem:

Platné interní klasifikace a formulář plánu

.