INTRANET AMU

Nepřihlášený uživatel
Přihlášení

Veřejné zakázky

Tato intranetová stránka obsahuje odkazy na zákony a předpisy, aktuálně platné limity veřejných zakázek (VZ), vzory dokumentů a aktuálně platné kategorizace dodávek a služeb používané při plánování nákupů.

Zákony, výnosy, metodiky

Limity platné od 1. 1. 2024

Veškeré níže uvedené limity jsou uvedeny bez DPH (vychází z Nařízení vlády 172/2016 Sb. v platném znění):

Vzory dokumentů k realizaci veřejné zakázky

Kategorizace dodávek a služeb

Nákupy plánujeme proto, abychom určili správný režim nákupu dodávek a služeb v daném roce. Za tím účelem používáme interní klasifikace dodávek a služeb, jsou-li kvestorem stanoveny. Ty jsou obecně navázány na tzv. CPV kód, celý hierarchický číselník je uveden pod tímto odkazem:

Platné interní klasifikace a formulář plánu