Personální formuláře

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

  Název formuláře    
1 návrh na přijetí zaměstnance a jeho mzdové zařazení zfo web
2 osobní dotazník zfo web
3 výstupní list zfo web
4 dohoda o rozvázání pracovního poměru zfo web
4a zrušení pracovního poměru ve zkušební době zfo web
5 návrh na změnu pracovní smlouvy zfo web
6 návrh na změnu mzdového výměru zfo web
7 dohoda o provedení práce zfo web
8 dohoda o pracovní činnosti zfo web
9 harmonogram mzdy pdf  
10 změna DPP nebo DPČ zfo web
11 doplňující dotazník pro cizí státní příslušníky zfo web
12 příkaz k výplatě odměn mimo pracovní poměr zfo web
13 výkaz odpracovaných hodin zfo web
14 žádost o poskytnutí neplaceného pracovního volna zfo web
15 dohoda o rozvázání DPP nebo DPČ zfo web
16 žádost o pracovnělékařskou prohlídku zfo web
17 čestné prohlášení zfo web
18 žádost o mimořádnou zálohu na mzdu zfo web
19 vstupní školení BOZP a PO zfo web
20 potvrzení zfo web
21 žádost o vyplacení odměn zfo web
22 žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech zfo web
.