Ekonomické formuláře

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

  Název formuláře    
2 Žádost o stálou zálohu na nákup v hotovosti zfo web
3 Žádost o mimořádnou zálohu na úhradu v hotovosti zfo web
5a Odvod hotovosti / DPH = 0% zfo web
5b10 Odvod hotovosti / DPH = 10% zfo web
5b15 Odvod hotovosti / DPH = 15% zfo web
5c Odvod hotovosti / DPH = 21% zfo web
6 Žádost o vyplacení zfo web
7 Vyúčtování stálé zálohy zfo web
8 Vyúčtování mimořádné zálohy zfo web
9 Pokyn k přidělení čísla nové akce v iFIS
a disp. oprávnění a rozpočet k akci
zfo web
11 Vyúčtování úhrad služební platební kartou zfo web
12 Příloha k dokladu zúčtování drobného vydání
(pro uživatele bez přístupu do iFIS)
zfo web
13 Žádost o mimořádnou zálohu na mzdu zfo web
14 Žádost o vystavení objednávky
(pro uživatele bez přístupu do iFIS)
zfo web
14a Objednávka opakující se operace zfo web
15 Přihláška do UVS Poněšice zfo web
16 Dohoda o hmotné odpovědnosti zfo web
17 Žádost o bezhotovostní úhradu zfo web
17a Žádost o úhradu zahraniční smlouvy zfo web
19 Výkaz odpracovaných hodin pro pracovníky ve vrátnici zfo web
22 Žádost o fakturaci pohledávky zfo web
23 Úprava rozpočtu v iFIS - NEINVESTICE zfo web
23a Úprava rozpočtu v iFIS - INVESTICE zfo web
24 Zadání nového rozpočtu do iFIS zfo web
.